kazania.wordpress.com
XXIII Niedziela w ciągu roku – B
Iz 35,4-7 Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto – pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy gł…