kazania.wordpress.com
XXII Niedziela w ciągu roku – B
Pwt 4,1-2.6-8 A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wa…