kazania.wordpress.com
26.08. Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
Prz 8,35 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi w…