kazania.wordpress.com
XVIII Niedziela w ciągu roku – B
Wj 6,2-4.12-15 Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: Jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im. Ponadto u…