kazania.wordpress.com
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – B
Oz 11,1.3-4.8c-9 Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłe…