kazania.wordpress.com
Boże Ciało …
Kto spożywa ten Chleb będzie żył na wieki Jakżeż nie pochylić się z najgłębszym szacunkiem i pobożnością nad Tajemnicą Eucharystii w Niedzielę Bożego Ciała? Jakżeż nie zobaczyć tej Tajemnicy w świe…