kazania.wordpress.com
Niedziela Palmowa – rok B
Poświęcenie palm i procesja Mk 11:1-10 Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a…