kazania.wordpress.com
sobota IV tygodnia Wielkiego Postu
-> kazanie rekolekcyjne Liturgia Słowa: I czytanie: Jr 11, 18-20 Psalm resp.: Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R.: por. 2a) Ewangelia: J 7, 40-53 potępiony bez wyroku … Od księgi Wyjśc…