kazania.wordpress.com
Czwartek III tygodnia Wielkiego Postu
-> kazanie rekolekcyjne -> kazanie do druku -> homilia Liturgia Słowa: I czytanie: Jr 7,23-28 Psalm resp.: Ps 95(94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 7c-8a) Ewangelia: Łk 11, 14…