kazania.wordpress.com
Środa II tygodnia Wielkiego Postu
-> kazanie rekolekcyjne -> kazanie rekolekcyjne do druku -> homilia Liturgia Słowa: I czytanie: Jr 18,18-20 Psalm resp.: Ps 31(30), 5-6. 14. 15-16 (R.: 17b) Ewangelia: Mt 2…