kazania.wordpress.com
Poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu
-> kazanie rekolekcyjne -> kazanie do druku -> homilia Liturgia Słowa: I czytanie: Dn 9,4b-10 Psalm resp.: Ps 79(78), 8. 9. 11. 13 (R.: por. Ps 103(102), 10a) Ewangelia: Ł…