kazania.wordpress.com
Czwartek I tygodnia Wielkiego Postu
Liturgia Słowa: I czytanie: Est (Wlg) 14, 1. 3-5. 12-14 Psalm resp.: Ps 138(137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R.: por. 3a) Ewangelia : Mt 7, 7-12 Czy i jak się modlić? Jak mamy się modlić, aby modlitw…