kazania.wordpress.com
V Niedziela w ciągu roku – B
Hi 7,1-4.6-7 Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Jak niewolnik, co wzdycha do cienia, jak robotnik, co czeka zapłaty. Zyskałem miesiące męczarni, przezna…