kazania.wordpress.com
25.01. Nawrócenie św. Pawła
Dz 22,3-16 Ja jestem Żydem – mówił Paweł- urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie sł…