kazania.wordpress.com
Zesłanie Ducha Świętego – rok A,B,C
Dz 2:1-11 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały …