kazania.wordpress.com
Wielki Piątek, Męki Pańskiej – noc Adoracji
W momencie śmierci zatrzymują się wszystkie zegary, kończy się czas a zaczyna wieczność. W niebie, … ale i w piekle … zegary nie są już potrzebne … Czy jesteś gotowy na spotkanie …