kazania.wordpress.com
1 kwietnia – sobota IV tygodnia WP
Potępiony bez wyroku Od księgi Wyjścia (por. Wj 12) i czterech pieśni o Ebed (Słudze) Jahwe u Izajasza (por. Iz 42, 1-3; 49, 1-6; 50, 4-11 52, 13-53, 12), poprzez Jeremiasza (por. Jr 11, 19), aż do…