kazania.wordpress.com
30 marca – czwartek IV tygodnia WP
Nawrócenie serca Jest rzeczą co najmniej zastanawiającą, że jedyną grupą ludzi, z którymi Jezus miał ustawiczny problem w całej swej działalności byli kapłani, faryzeusze i uczeni w Piśmie (por. Mt…