kazania.wordpress.com
26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu
…aby świat został zbawiony Bóg niewątpliwie jest bogaty w miłosierdzie (por. Ef 2, 4) i nie ma najmniejszej wątpliwości, że okazuje je wszystkim bez wyjątku (por. Pwt 5, 10). Jego miłosierdzie i pr…