kazania.wordpress.com
… kazanie w dwóch zdaniach …
na świętego Szczepana 26.XII. Ileż to razy zatykałem sobie uszy, żeby nie słyszeć co Bóg ma mi do powiedzenia, ileż to razy chciałem ukamienować niewygodną prawdę? Święty Szczepanie nie pozwól mi b…