kazania.wordpress.com
III Niedziela w ciągu roku – C
Ne 8,1-4a.5-6.8-10 Wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. P…