kazania.wordpress.com
II Niedziela w Okresie Bożego Narodzenia – A,B,C
Pierwsze czytanie Syr 24, 1-2. 8-12 Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się d…