kazania.wordpress.com
06.08. Przemienienie Pańskie
Dn 7,9-10.13-14 Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koł…