kazania.wordpress.com
Piątek po Środzie Popielcowej …
kazanie rekolekcyjne -> Droga Krzyżowa kazanie rekolekcyjne do druku Liturgia Słowa: I czytanie: Iz 58, 1-9 Psalm resp.: Ps 51(50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b) werset: Am 5, 14 Ewangelia: Mt …