kazania.wordpress.com
absolutny prymat Boga …
Najważniejszym i najgłębszym tematem nauczania Papieża Benedykta XVI był absolutny prymat Boga – w myśleniu, życiu, urządzaniu świata. To trudne do pojęcia, ale kwestia ta – że radykalne pierwszeńs…