kazania.wordpress.com
XXIV Niedziela w ciągu roku – A
W tym roku w niedzielę dzisiejszą przypada Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego …. Syr 27,30-28,7 Złość i gniew są obrzydliwościami, których pełen jest grzesznik. Tego, który się mści, sp…