kazania.wordpress.com
14.09. Podwyższenie Krzyża świętego
Lb 21,4b-9 Podczas drogi lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył s…