kazania.wordpress.com
kilka (całkowicie luźnych) myśli na temat dzisiejszej uroczystości ….
Pismo Święte Chrystus- Syn Boży – ostateczne objawienie Boga w Nowym Testamencie objawia prawdę o Trój-jedynym Bogu? Bóg – kochający i Miłosierny Ojciec (co jest istotą ojcostwa?) – M…