kazania.wordpress.com
VII Niedziela w ciągu roku – A
Kpł 19:1-2.17-18 Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do …