kazania.wordpress.com
VI Niedziela w ciągu roku – A
Syr 15:15-20 Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania: a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, c…