kazania.wordpress.com
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – rok C
materiały w formacie .pdf Czytania: 2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 25,35-43 1. Wprowadzenie do Mszy Świętej Zaproszenie do udziału w Eucharystii jest zaproszeniem do uczestnictwa w Litrugii Króles…