kazania.wordpress.com
29.06. Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dz 12,1-11 W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to …