kazania.wordpress.com
Chwalebnego Alleluja
Całe życie Jezusa możemy streścić w kilku znaczących słowach: Najpierw mamy „GLORIA in excelsis DEO” przy Jego narodzinach, Następnie słowa Ojca: „To jest Syn mój umiłowany, Jegoa…