kazania.wordpress.com
WIELKANOC – rok A,B,C
1. Wprowadzenie do Mszy Świętej Msza święta w której będziemy uczestniczyć jest niczym innym jak bezkrwawym uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tenże Chrystus zaprasza n…