kazania.wordpress.com
technologiczna alienacja
Technologia stwarza ułudę samozbawienia. Mizeria polega jednak na tym, że jest to tylko nierealizowalne złudzenie i niespełnialna obietnica. Ostatecznie technologia alienuje nas z ludzkiego światai…