kazania.wordpress.com
kapłaństwo …
„Modlący się przed Najświętszym Sakramentem ksiądz jest bardziej skuteczny niż najpiękniejsza homilia”. Bardzo gorąco zachęcam do żarliwej modlitwy w intencji kapłanów, aby ich serca sp…