kazania.wordpress.com
Wolność, Równość, Kłamstwo
Joanna Bątkiewicz-Brożek / GN 03/2012 | Rzeź ludności Wandei to jedna z czarnych plam na sumieniu Francji. Od czasów Wielkiej Rewolucji historycy mieli dbać, by Francuzi nie pamiętali o tej zbrodni…