kazania.wordpress.com
VII Niedziela w ciągu roku – B
Iz 43,18-19,21-22,24b-25 Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę…