kazania.wordpress.com
08.12. Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Rdz 3,9-15 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedzia…