kazania.wordpress.com
01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
Ap 7,2-14 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: Nie…