kazania.wordpress.com
czy Bóg jest racjonalnie poznawalny?
Zazwyczaj uważa się, że w Boga można wierzyć, a wiara wyklucza racjonalne poznanie lub nawet zaprzecza rozumowi. Św. Paweł w Liście do Rzymian uważa jednak inaczej pisząc: „Albowiem gniew Boży ujaw…