kazania.wordpress.com
22. 10. 2011 – Wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II
Najważniejsze daty pontyfiaktu Jana Pawła II (prowadzone do 2004 r.) 1920 18 maja – w Wadowicach urodził się Karol Wojtyta – przyszły Papież Jan Paweł II 20 czerwca – chrzest w ko…