kazania.wordpress.com
warto pamiętać …
Wszyscy naprawiacze i „reformatorzy Kościoła” zapominają o dwóch podstawowych prawdach: 1 – Kościół ustanowiony przez Chrystusa nie jest demokratyczny, ale TEOKRATYCZNY i to Piotr…