kazania.wordpress.com
XXVI Niedziela w ciągu roku – A
XXVI Niedziela w ciągu roku – A Ez 18:25-28 Czyż tak bardzo mi zależy na śmierci występnego – mówi Pan – a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył? Wy mówicie: Sposób postępowania Pana…