kazania.wordpress.com
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – A
Pwt 7:6-11 Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną wła…