kazania.wordpress.com
XIII Niedziela w ciągu roku – A
2Krl 4:8-11.14-16a Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć pos…