kazania.wordpress.com
Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny
Międzynarodowy Apel na rzecz Praw i Godności Osoby Ludzkiej i Rodziny Apel ten można podpisać TUTAJ My, obywatele państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, w roku sześćdziesiątej rocz…