kazania.wordpress.com
VI Niedziela Wielkanocna – A
Dz 8:5-8.14-17 Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z d…