kazania.wordpress.com
III NIEDZIELA WIELKANOCNA – A
Dz 2:14.22-33 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych s…