kazania.wordpress.com
Europa umiera duchowo …
Mahomet coraz bardziej podbija Europę. Na Starym Kontynencie mieszka 23 mln muzułmanów i jest 11 tys. meczetów. Zmniejsza się liczba kościołów katolickich i w ogólności chrześcijańskich. Wielu kato…